خرید فالوور اینستاگرام

22/09/2017

امکان زوم به تصاویر و ویدیوهای اینستاگرام اضافه شد

امکان زوم به تصاویر و ویدیوهای اینستاگرام اضافه شد اجتماعی از نبود ویژگی زوم کردن در تصاویر و ویدیوها ابراز نارضایتی می‌کردند، اما باید بدانیم که […]